Workshops

Få en effektiv organisation via stærke relationer
- et kursus i at bygge stærke relationer på tværs af afdelinger og grænser

​I en organisation der har tværfaglige og tværkulturelle samarbejder er relationen afgørende for at kunne skabe effektivitet.

Er der en kløft mellem afdelinger og fx. region og lokale kontorer kan manglende stærke relationer betyde: 

 • Direkte modarbejdelse af firmaets mål --> manglende resultater
 • Manglende succes i implementering af projekter, strategien bliver på papiret.
 • Høj medarbejderomsætning resulterer i tabt viden og stress
 • Stressede medarbejdere som følge af dårligt samarbejde og manglende udvikling
 • Manglende evne til at udføre virksomhedens strategier, både kommunikation af og eksekvering af guidelines og målsætninger.Hvem og hvad kan jeg selv påvirke?
Ved at få øje på sig selv og egen rolle i det samspil kan ledere og medarbejderen bedre forstå sine kollegaer i andre dele af virksomheden. Find ud af hvad der er på spil og få et indblik i kulturen i de andre afdelinger og lande.

Hvorfor er svenskerne fx så lang tid om at træffe en beslutning og hvorfor skal danskerne altid stille (besværlige) spørgsmål? Alle skal have svar på irrelevante spørgsmål der forsinker mig. Hvad er det jeg ikke vil være og hvem tror de lige, at jeg er?

Dette 3 dages kursus giver et indblik og en selvindsigt, der gør det enklere at holde øjet på bolden og dermed at samarbejde på tværs.

Der bliver givet værktøjer til at forstå andre og sig selv. 

 • Hvad er medarbejderens relation til sig selv....Og til andre.
 • Hvad kan jeg selv justere før jeg ønsker at justere de andre.
 • Hvordan kan vi selv tage ansvar og se perspektiver der understøtter virksomhedens mål og forhindre direkte modarbejdelse.
 • Den positive intention, hvorfor gør 'de andre' som de gør, hvad er deres oprigtige intention?
 • Virksomhedens kultur på tværs - vi tager en åben snak
 • Hvad er vores fælles mål? Virksomhedens mål, er de tydelige og forstår vi hinandens indflydelse.
 • Skygger, hvad er det og hvad er det jeg ikke vil være? Både lokalt og nationalt


Deltagerne udarbejder deres eget blueprint de kan tage med hjem, med konkrete actions der passer til deres egen rolle og funktion.


Varighed: 3 dage - fx. 10.00 - 16.00

Pris 24.000 ekskl. moms og kørsel.

unsplash